Microscopi electrònic de rastreig

Recursos

Col·lecció

ca Instruments científics

Identificador

73IB

Títol

Microscopi electrònic de rastreig

Tipus d'ítem

cat Microscopi de rastreig

Matèria

Descripció

cat Tipus de microscopi electrònic que proporciona una imatge de la mostra sobre la qual s'envia un feix d'electrons. Aquests interaccionen amb la superfície de la mostra, llavors es dispersen arreu, es localitzen mitjançant un detector i es projecten en una pantalla que hi ha al costat.
Són una eina científica vital per obtenir una imatge dels detalls més fins de la superfície d'una àmplia gamma de mostres, determinar les composicions químiques i recopilar una àmplia mostra d'altres informacions.
eng Type of electron microscope that provides an image of the sample on which an electron beam is sent. These interact with the sample surface, then disperse everywhere, are located by a detector, and projected onto a screen next to it.
They are a vital scientific tool for obtaining an image of the finest details of the surface of a wide range of samples, determining chemical compositions, and gathering a wide range of other information.
spa Tipo de microscopio electrónico que proporciona una imagen de la muestra sobre la que se envía un haz de electrones. Éstos interaccionan con la superficie de la muestra, entonces se dispersan por todas partes, se localizan mediante un detector y se proyectan en una pantalla que hay al lado.
Son una herramienta científica vital para obtener una imagen de los detalles más finos de la superficie de una amplia gama de muestras, determinar las composiciones químicas y recopilar una amplia muestra de otras informaciones.

Data

1980-1990

Data d'inici

1980

Data final

1990

Localització actual (centre)

cat Facultat de Biologia. Av Diagonal, 643

Drets (tipus de llicència)

Conjunts de recursos

73IB.jpg